Nieuws

Innovatieve montage gevelbekleding

De met houten panelen beklede buitengevel van Maas Schilderwerken was na 17 jaar aan renovatie toe. We hebben er daarbij voor gekozen om in plaats van hout nu gekleurd en gehard glas toe te passen met de dezelfde vlakverdeling als voorheen.
Echter, de gangbare montagesystemen voor glazen gevelbekleding paste niet bij onze bestaande detaillering, kwam te ver naar voren en was bovendien kostbaar.
Daarom hebben we zelf een montagesysteem ontwikkeld waarbij de glaspanelen vlak en strak tegen de gevel kunnen worden gemonteerd, waarbij de benodigde ‘verdikking’ van de gevel zeer beperkt is gebleven en, niet onbelangrijk… tegen aanzienlijk lagere kosten.
Uiteraard hebben we dit systeem uitgebreid getest en, vinden wij, het resultaat mag er zijn. Kom gerust eens kijken.
Een impressie.